Web Portal

Log in Form
Prihlásiť
Zmeniť jazyk
Vážení zákazníci,

vzhľadom k súčasnej dramaticky sa vyvíjajúcej situácii v cenách pohonný hmôt sme nútení pristúpiť k

zavedeniu palivového príplatku k dohodnutým cenám prepravného od 16.3.2022.

Palivový príplatok a jeho výška vychádza z priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom SR za predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac. O aktuálnej výške palivového príplatku pre daný mesiac vás budeme informovať na úvodnej webovej stránke našej spoločnosti sds.sk.